Login

Projektijuhtimine

Suurem tõhusus AutoMasteri toodete ja teenuste kasutuselevõtmisel

Sõidukimüüjatele mõeldud haldussüsteemi edukas kasutuselevõtmine oleneb hoolikast ettevalmistusest, organiseerimisest ja ressursside haldamisest. Meie projektijuhtimisteenuse eesmärk on tagada meie toodete ja teenuste edukas kasutuselevõtmine – õigeaegselt ja eelarvest kinni pidades. 

Meie projektijuhid on koolitatud ja akrediteeritud ning tagavad teie süsteemi kavakohase kasutuselevõtmise. Neil on vajalikud teadmised, oskused, vahendid ja töömeetodid ning nad teevad koostööd teie töötajatega, et kasutuselevõetud süsteem vastaks kindlasti teie nõuetele.

  • Teenuste tõhusam ja kiirem osutamine
  • Kliendid jäävad rahule – meie eesmärgiks on tarkvara AutoMaster õigeaegne rakendamine eelarvest kinni pidades.
  • Teenuste tõhusam osutamine – meie projektijuhid on end tõestanud sadade edukate kasutuselevõtmisprojektidega.