Login

Privaatsuspõhimõtted

ADP Dealer Services Eesti OÜ ja tema sidusettevõtted (tegutsevad koondnime ADP Dealer Services International all) (ka „meie” või „ADP”) soovivad kindlasti teie privaatsust kaitsta ja austada.

Käesolevad põhimõtted puudutavad seda, kuidas me võime koguda ja kasutada isikuandmeid, mida te edastate meile otse või meie veebilehte ja HTML-i põhiseid e-posti teenuseid kasutades. ADP koosneb paljudest erinevates riikides tegutsevatest juriidilistest isikutest. Need juriidilised isikud alluvad ühele juriidilisele isikule – Automatic Data Processing, Inc. Kui sisestate meie veebilehel andmeid, annate need ADP-le tervikuna ja peaksite seetõttu teadma, et neid võidakse hoida ja avada riikides, mille isikuandmete kaitset sätestavad seadused võivad olla erinevad ega pruugi pakkuda samaväärset kaitset teie riigis kehtivate isikuandmete kaitse seadustega.
UK 1998. aasta andmekaitseseaduse („seadus”) mõistes on andmete valdajaks ADP Dealer Services UK Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, England.

Mis on isikuandmed?

„Isikuandmeteks” nimetame andmeid, mis on teiega seostatavad, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress, kasutajanimi, krediitkaardinumber, isikukood jne.

Kuidas neid andmeid kogutakse, kasutatakse ja avaldatakse?

Me kogume isikuandmeid – muu hulgas teie e-posti aadressi – ainult juhul, kui esmalt teilt neid küsime. Mõnedel meie veebilehtedel võime paluda teil vabatahtlikult andmeid, muu hulgas teie e-posti aadressi, füüsilist aadressi, telefoninumbrit või muid andmeid, meile edastada, et saaksime teile paremat veebilehe kasutuskogemust pakkuda või teile pärast veebilehe külastamist uut teavet/pakkumisi edastada. Andmete väljaandmise üle otsustate ainult teie ise.
Kui annate meile vabatahtlikult andmeid, nõustute ühtlasi oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevatele privaatsuspõhimõtetele. Mõnel juhul võib ADP teie vabatahtlikult antud andmeid jagada meie usaldusväärsete äripartneritega. Me ei müü ega rendi kõnealusel veebilehel kogutud isikuandmeid kellelegi. Lisaks võib ADP edastada meie veebilehtede külastajaid puudutavaid koondandmeid, näiteks külastusmahtu, navigeerimistrende ja muud sarnast puudutavaid andmeid usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kuid need statistilised andmed ei hõlma teiega seostatavaid andmeid. ADP võib andmeid erijuhul avaldada, kui me heas usus arvame, et see on vajalik: (a) seaduste täitmiseks või kohtumenetluse abistamiseks; (b) meie õiguste või vara kaitsmiseks; (c) kõnealuse veebilehe kasutamistingimuste jõustamiseks või (d) meie kasutajate või teiste isikute huvide kaitsmiseks.
Meie kogutavad andmed võidakse edastada kohta, mis paikneb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EEA”), või sellises kohas säilitada. Neid võivad ka töödelda väljaspool EEA-d tegutsevad töötajad, kes töötavad meie või mõne meie teenuseosutaja heaks. Eelmainitud töötajad võivad tegeleda muu hulgas teie tellimuste täitmisega, teie makseandmete töötlemisega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende edastamisega, hoidmisega või töötlemisega eelkirjeldatud viisil. Võtame mõistlikus ulatuses kõik vajalikud meetmed, tagamaks teie andmete turvalist ja käesolevatele privaatsuspõhimõtetele vastavat kohtlemist.

Küpsised

Mis on küpsised ja kuidas neid kasutatakse?

ADP veebilehel on kasutusel standardne tehnoloogialahendus nimega „küpsised”, mille abil kogume andmeid meie veebilehe kasutamise kohta. Küpsised loodi selleks, et teavitada veebilehe haldajat kasutaja varasemast veebilehe külastusest; küpsised salvestavad veebilehe külastamisel tehtud seadeid ja muid eelistusi, et neid järgmisel külastusel kasutada. 
Küpsised on lühikesed tekstilõigud, mida veebilehed teie brauserile saata võivad. Küpsised ei saa teie kõvakettalt mingeid muid andmeid lugeda ega teie e-posti aadressi kätte saada. Kui külastate mõnda ADP veebilehte, võidakse küpsist kasutada selleks, et teada, kas teie brauser on seda veebilehte varem külastanud. 

Võime kasutada ka mälupõhiseid küpsiseid, mis võimaldavad teatud ADP veebirakendustes kasutajaid tuvastada. Sarnaselt: kui olete mõne ADP klientidele teenuseid osutava veebilehe registreeritud kasutaja (ja teil on selle veebilehe kasutajanimi ja parool), võime kasutada küpsiseid, et edastada teile andmeid vastavalt kõnealuse veebilehe külastamisel seadistatud eelistustele.
Ehkki teil on võimalus oma brauserit seadistada kõiki küpsiseid lubama, küpsise saatmisel teavitust kuvama või kõiki küpsiseid keelama, ei pruugi registreerimist nõudvate ADP teenuste kasutamine küpsiste keelamisel võimalik olla.

Lisateave

Suurem osa brausereid võimaldab suurema osa küpsiste kasutamist brauseri seadetes reguleerida. Kui soovite lisateavet küpsiste kohta, muu hulgas seadistatud küpsiste kuvamise ning nende haldamise ja kustutamise kohta, külastage veebilehte www.aboutcookies.org võiwww.allaboutcookies.org.
Järgnevas tekstis kirjeldatakse ADP veebilehtede kasutatavaid erinevaid küpsiseid ja nende otstarvet.

Google Analytics

Küpsise nimi:  _utma _utmb _utmc _utmz

Otstarve

Neid küpsiseid kasutatakse, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, ning seda teavet kasutades veebilehte paremaks muuta. Küpsised koguvad andmeid anonüümsese andmefaili, milles on kirjas kõnealuse veebilehe külastajate arv, eelmine veebileht (kust kõnealusele veebilehele suunduti) ja külastatud leheküljed.

Lisateave

Google'i privaatsuspõhimõtete lugemiseks klõpsake siin
Kui soovite, et Google Analytics teie veebilehtede külastusi ei jälgiks, külastage lehekülge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Turundusküpsis

Küpsise nimi: ELOQUA

Otstarve

Kui kasutate Eloqua süsteemi kasutavat veebilehte, salvestatakse teie brauserisse veebilehelt eloqua.com pärinev kolmanda osapoole küpsis. Seda küpsist kasutatakse seansi ajal külastatud lehekülgede jälgimiseks. Ehkki seda küpsist kasutatakse paljudel veebilehtedel, näeb meie veebilehel kogutud andmeid ainult ADP ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, muu hulgas ettevõttega Eloqua ega Eloqua süsteemi teiste kasutajatega.
See küpsis ei sisalda teiega seostatavaid isikuandmeid, kuid kui täidate vabatahtlikult meie veebilehel oleva vormi, siis seostame teie brauseris oleva Eloqua küpsisega seotud brausimisandmetega teie sisestatud isikuandmed. 
Seejärel kasutame neid andmeid teile osutatavate teenuste täiustamiseks, näiteks valides teiega ühendust võtmise viisi (vajab teie nõusolekut) ja kohandades meilt teile saadetavate teadete sisu vastavalt sellele, missuguseid huvisid olete meie veebilehekülgi külastades üles näidanud, või valides teile edastamiseks teid huvitada võivaid pakkumisi või reklaame, ning täiustades teie vajadustele vastavate teenuste pakkumist.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Me suhtume teiega seostatavate andmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Muu hulgas kasutame standardseid andmekaitsemeetodeid, näiteks tulemüüre, krüpteerimist, sissetungide tuvastamist ja veebilehe monitooringut. Kahjuks ei saa internetis andmeside turvalisust kunagi 100% tagada. Seetõttu ei saa me kõigist teie isikuandmete kaitsmiseks tehtavatest jõupingutustest hoolimata tagada ega garanteerida teilt meile või meilt teile edastatavate andmete turvalisust. See kehtib eriti meile e-postiga saadetavate andmete kohta. Me ei saa neid andmeid enne nende kättesaamist kuidagi kaitsta. Pärast andmete kättesaamist anname endast parima, et nende turvalisust oma serverites tagada. 

Meie ettevõtte siseselt pääsevad teie isikuandmetele juurde ainult need töötajad, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. Neid töötajaid on vähe ja nad suhtuvad meie privaatsuspõhimõtete täitmisesse tõsiselt. 

Me uuendame oma turvameetmeid aeg-ajalt, kui seda vajalikuks peame.

Kuidas saate oma andmeid ise kaitsta?

Kui olete mõne ADP veebilehe registreeritud kasutaja ja olete parooli valinud, soovitame seda parooli mitte kellelegi avaldada. Me ei küsi teilt kunagi parooli meie algatatud telefonikõnes ega meie algatatud e-posti vestluses. Lisaks peate pärast töö lõpetamist kindlasti registreeritud veebilehelt välja logima ja brauseriakna sulgema. Sellega tagate, et teised sama arvutit kasutada võivad inimesed ei pääse juurde teie isikuandmetele ja kirjavahetusele.

Teised veebilehed

ADP veebilehtedel võib olla linke teistele veebilehtedele, muu hulgas meie äripartnerite veebilehtedele. Ehkki me esitame ainult selliste veebilehtede linke, mille haldajate privaatsuspõhimõtted ja -standardid on meie omadega samaväärsed, ei saa me vastutada teiste veebilehtede privaatsuse kaitse meetodite eest.

Andmete kasutamine ADP poolt

Teil on seadusest tulenev õigus pääseda juurde teiega seotud andmetele. Juurdepääsu andmise eest võime küsida kuni £10 tasu, et katta teiega seotud andmetele juurdepääsu võimaldamise kulud.
Kui teil on meie privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi või kui soovite kasutada õigust näha koopiat meil olevatest teiega seotud andmetest või kui soovite muuta teie isikuandmete meiepoolse kasutamise viisi või kui arvate, et meil olevad teiega seotud andmed vajavad korrigeerimist, saatke palun e-kiri aadressile dsi_privacy@cdk.com.

ADP Dealer Services Eesti OÜ
Aadress:
Endla 69/Keemia 4, Tallinn 10615